ProRadan sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet

Olemme ProRadalla ottaneet käyttöön uudet sähköpostiosoitteet. Nykyiset sähköpostimme ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@prorata.fi. Muutos koskee henkilöiden sähköpostien lisäksi myös ns. yhteiskäyttöisiä sähköpostiosoitteitamme. Niissä osoitteen loppuosa muuttuu etuliitteen säilyessä muuttumattomana.

Vanhoihin Proinfra-päätteisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit eivät tule välttämättä perille.

Jatkossa lähetäthän meille siis sähköpostia vain @prorata.fi-osoitteisiin. Kiitos!

ProRadan hankesalkku 2022

Vuonna 2022 yrityksen suoritus parani haastavassa liiketoimintaympäristössä.
Liikevaihto nousee 9,5 milj. euroon.Vuoden monipuolinen hankekokonaisuus pitisisällään mm.:

▪Kunnossapitoa Keski-Suomessa ja Kainuussa
▪Kallioleikkauksia Kemijärvellä
▪Tunnelitöitä Muuramessa
▪Ratarumputöitä Itä-Suomessa
▪Kiskonvaihtoja itä-ja länsirajalla
▪Päällysrakennetöitä Pohjanmaalla ja Haminassa
▪Rantamuurin rakentamista Loviisassa

Tutustu lisää ProRadan referensseihin painamalla tätä

YRITYSKAUPPATIEDOTE | OTERAN OY PRORATA OY:N PÄÄOMISTAJAKSI

ProRata Oy osaksi Oteran Oy:tä

ProRata Oy on 7.7.2022 toteutetussa yrityskaupassa on tullut osaksi Oteran Oy:tä. ProRadan toiminta jatkuu ennallaan osana Oteran -konsernia. Sami Lahtinen jatkaa ProRadan toimitusjohtajana. Proinfra Oy ja ProRadan avainhenkilöt jatkavat yhtiön vähemmistöosakkaina. Tehdyllä järjestelyllä ei ole vaikutusta ProRadan työsuhteisiin, asiakassuhteisiin eikä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

”Tämän yrityskaupan myötä Oteran vahvistaa strategiansa mukaisesti otettaan ratamarkkinassa. ProRadalla onmonipuolinen oma ratakalusto ja osaava henkilöstö projektien toteutukseen. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Samin ja ProRadan muiden vahvojen osaajien kanssa ja kehittää yhtiöstä yksi suurista toimijoista ratamarkkinoille”, hehkuttaa Oteranin toimitusjohtaja Jukka Muhonen.

”Yhdessä enemmän”, toteaa ProRadan toimitusjohtaja Sami Lahtinen. ”Yhdessä Oteranin kanssa pystymme tarjoamaan isompia ja monipuolisempia urakkakokonaisuuksia”, jatkaa Sami Lahtinen.

Oteran Oy on suomalainen infra-alan kasvuyritys, jonka toiminta perustuu projektinjohtokonseptiin ja Lean-pohjaiseen tuotantosysteemiin.

Lisätietoja:

Sami Lahtinen
toimitusjohtaja, ProRata Oy
sami.lahtinen@prorata.fi
0400 601 881

Jukka Muhonen
toimitusjohtaja, Oteran Oy
jukka.muhonen@oteran.fi
0400 694 497

Tesoman seisakkeen rakentaminen käynnistyy

Tesoman kaupunginosaan Tampereella rakennetaan uusi junaliikenteen seisake. Työt käynnistyvät marraskuussa 2020 ja valmistuvat kesällä 2021. Junat alkavat pysähtyä uudella seisakkeella elokuussa 2021. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishankkeena. Pääurakoitsijana toimii Prorata Oy.

Tietomallikuvat Tesoman seisakkeesta 2020

Tesoman seisake sijoittuu Tampereen ja Nokian väliselle rataosuudelle, kaupunginosan palvelu- ja kauppakeskustan tuntumaan. Tesoman seisakkeen rakennusurakassa toteutetaan reunalaituri, kulkuyhteydet laiturille sekä seisakkeen edellyttämät järjestelmät.

–Tulevalle seisakkeelle rakennetaan noin 250 m pitkä reunalaituri. Radan alittava jalankulku- ja polkupyöräväylä Tesomanraitti viimeistellään, ja Tesomanraitilta toteutetaan hissi- ja porrasyhteys laiturille. Laiturin länsipäähän Ristimäenkadun varteen rakennetaan liityntäpysäköintialue, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.

Muita rakennusurakassa toteutettavia töitä ovat mm. merkit ja opasteet, valaistustyöt Tesomanraitille sekä laiturille, rautatieturvalaitteiden muutokset, kunnallistekniset työt sekä tarvittavat melunsuojaukset. Rautatieliikenteenohjausyhtiö Finrail Oy ja Tampereen seudun joukkoliikenne toteuttavat samassa yhteydessä seisakkeelle matkustajainformaation näyttö- ja kuulutusjärjestelmät sekä lippujen lukijalaitteet.

Tesoman seisakkeen ratasuunnitelma on hyväksytty syyskuussa 2020. Kevään ja kesän 2020 aikana Tampereen kaupunki toteutti uuden alikäytävän Tesomalle tulevaa seisaketta silmällä pitäen. Seisakkeen rakennusurakka kilpailutettiin syys-lokakuussa 2020. Urakkasopimus Prorata Oy:n kanssa allekirjoitettiin marraskuun alussa.

Työt käynnistyvät marraskuun aikana mm. liityntäpysäköintialueen rakentamisella. Rakentaminen on aktiivisimmillaan huhti-toukokuussa, jolloin töitä tehdään myös viikonloppuisin yöaikaan junaliikenteen katkoissa.

Seisakkeen rakennustyöt valmistuvat kesällä. Tesomalta pääsee nousemaan junan kyytiin elokuussa 2021.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 (MAL-sopimus) on määritetty toimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi. Tesoman junaseisakkeen rakentaminen on yksi MAL-sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä. Toteuttamiskustannukset jaetaan tasan Väyläviraston ja kaupungin kesken.

Lisätietoja: Risto Valovuo, Prorata Oy